FANDOM


720302-lulubelle loon1 large

Lulla Lom

Lulla Lom

__________________________________________________

Lulla Lom ble født ca. 1880 og giftet seg med Eddy Duck i 1902, men beholdt pikenavnet. De fikk sønnene Klodrik og Stokkstein Duck. De flyttet opp nord til en gård. De bodder der til gården brant ned til grunnen. Da flyttet Klodrik tilbake til Andeby, Stokkstein flyttet til et skogholdt på vestkysten der han ble tømmerhogger. Eddy og Lulla flyttet lengre nord der Eddy ble fuglejeger. Lulla fikk interessen av hoteldrift som lå i familien. Faren eide "Lom Hotel" i sør. Lulla ville ikke drive et stort hotel så hun startet et lite motel i stedet i byen hun og Eddy flyttet til. Der bor Lulla og Eddy ennå.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.